Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

13. 12. 2013
15:30

Zpěv a tanec byl pro lidi na Slovácku odedávna prostředkem, jak vyjádřit své pocity, radost i bolest. Stejně jako kroje se liší podle oblastí a také příležitosti. Nejznámějším slováckým tancem je verbuňk. Jde o ryze mužský tanec, který měl vyjadřovat pocity chlapců odvedených na vojnu při loučení s rodnou dědinou. Dalšími názvy tohoto tance je cifra, cifrování, cifruň, skákání, verbování, grepčení. V r. 2005 byl verbuňk zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO coby „mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva“.

Umění tanečníků a zpěváků můžeme obdivovat na folklorních slavnostech a festivalech. Na Slovácku se jich každoročně koná celá řada. V oblasti Veselska můžete navštívit:

 

Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy: koná se od roku 1992 pravidelně začátkem června ve Veselí nad Moravou. Celý víkendový program se nese v duchu historie Veselska, každý ročník je zvoleno jiné téma. Hlavními účinkujícími jsou děti ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Maďarsko…)

Slovácká stuha: přehlídka,která mapuje a objevuje zbytky písňové a slovesné kultury našich předků prostřednictvím malých zpěváčků. Koná se každoročně v měsíci dubnu.

Více na: www.kultura-veseli.cz, www.folklornisdruzeni.cz  

 

Mezinárodní folklorní festival Strážnice: má tradici již od roku 1946. Vždy poslední červnový víkend se do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků, jak domácích, tak i zahraničních, aby mohly vidět vystoupení folklorních souborů ze všech končin světa.  Nedílnou součástí programu je soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Festival má statut CIOFF (což je Mezinárodní rada organizátorů festivalů folkloru a lidového umění) a tím se řadí mezi vybrané celosvětové folklorní festivaly, již dvakrát se stal festivalem Středoevropského sektoru CIOFF. V roce 2009 došlo ke spojení této akce s Festivalem Dětská Strážnice, který se konal poprvé v r. 1957 a kde jsou folklorní tradice prezentovány dětskými soubory z celé naší republiky.

Více na: www.nulk.cz

 

Horňácké slavnosti: poprvé byly uspořádány v r. 1957, od té doby se každý třetí červencový víkend konají ve Velké nad Veličkou v areálu pod Strážnou hůrkou. Jedná se o nejvýznamnější folklorní akci na Horňácku, kdy zde od pátku do neděle můžete shlédnout vystoupení souborů, cimbálových muzik, skupin a sólistů z celého regionu Horňácko. V neděli se program v odpoledních hodinách přesouvá z Velké nad Veličkou do Kuželova pod názvem „Horňácké slavnosti u větrného mlýna“. Na Horňácké slavnosti úzce navazuje festival Ozvěny Horňácka, který ve Velké nad Veličkou pravidelně probíhá třetí víkend v srpnu a také festival Mladé Horňácko, pravidelně konaný v půlce dubna v Lipově a zároveň i ve Velké n. V., na němž vystupují dětské folklorní soubory.

Horňácký zpěváček: regionální soutěž dětských zpěváčků. Koná se pravidelně v měsíci v březnu.

Více na: www.folklornisdruzeni.cz, www.hornacko.net 

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834