Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

Rekonstrukcí Panského dvora, respektive Turistického centra Veselska, získalo nejen město Veselí nad Moravou, ale jak již vyplývá ze samotného názvu rovněž celá oblast tzv. Veselska, jedinečné centrum nejrůznějších společenských aktivit a místo pro střetávání se s ostatními napříč generacemi a okruhy zájmů.

Své místo, zde mají jak návštěvníci města, jež mohou ocenit hlavně turistické informační centrum, místo pro úschovu kol a celou řadu stálých expozic věnující se jednak místním tradicím a řemeslům, úspěchům slavného rodáka Josefa Zimovčáka a krásám a historii Baťova kanálu.  Tak pro místní občany zde budou nové prostory Městské galerie nabízející pestrou škálu výstav, a rovněž i víceúčelový a konferenční sál, který je také využíván k nejrůznějším kulturním a společenským událostem. V rámci budovy tak najdou uplatnění nejen lidé zabývající se kulturou pasivně z pozice diváků jednotlivých událostí, nýbrž i aktivní umělci, jež působí přímo v místě a mají zájem se podílet na rozvoji a obohacením svého okolí.

Za tímto účelem chceme z Panského dvora učinit živoucí pulzující prostor s širokou nabídkou kulturního vyžití se zapojením všech druhů umění. V průběhu celého roku zde budou probíhat výstavy zaměřené, jak na výrazná jména současné umělecké scény, tak i na místní umělce. Pravidelné kulturní večery, ať již hudební či dramatické nabídnou širokou škálu žánrů určenou pro nejširší okruh diváků, tak aby si každý přišel na své.

 

Panský dvůr

Projekt na rekonstrukci bývalého barokního Panského dvora s názvem „Turistické centrum Veselska“ byl dotován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, jež pokryly na 92,5% veškerých uznatelných nákladů. Stavební části projektu se na základě výběrového řízení zhostila společnost Zlínstav a.s., jež započala své práce v lednu 2011 a hotovou stavbu předávala již v závěru měsíce října roku 2012. Celkové náklady se v tomto případě vyšplhaly až na necelých 50,5 milionu korun. Již v polovině září 2012 byla rovněž zahájena dodávka a montáž nábytku firmou Quercus nábytek s.r.o. v hodnotě více než 4 miliony korun a následovalo dovybavení výpočetní a multifunkční technikou, jehož se ujala firma A.M.O.S Design s.r.o. téměř ve srovnatelné výši. Závěrečné práce, čili dokončení instalace stálých expozic, měla na starosti firma dřevotvar.com, která byla z celého objemu tou nejméně nákladnou, a to za necelého půl milionu korun.

 

Rekonstrukce Panského dvora

 

loga ROP

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834