Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

11. 8. 2014
14:59
Javorník

Pravěké hradiště se nachází na zalesněném vrcholu Hradisko (637 m n. m.) nad obcí Javorník, asi 2,2 km jihovýchodně od jejího středu.

Má nepravidelně oválný půdorys vymezený na severní a východní straně mohutným valem s příkopem o délce asi 1.400 metrů a dosahujícím výšky 3 – 6 metrů. Na západním a jižním okraji je opevnění mnohem méně zřetelné.

První zmínka o hradišti pochází z r. 1888, poté bylo v literatuře často zmiňováno. Sondáží v 60. letech 20. století byly odtud získány nálezy pozdně bronzového (cca 1050 – 750 př. n. l.) nebo halštatského (cca 700 – 450 př. n. l.) stáří, dnes uloženy ve sbírkách muzea ve Zlíně. V roce 1989 zde byly pomocí detektoru kovů objeveny železné předměty, pravděpodobně z 18. století. Pro získání více informací a pro přesnější datování by bylo potřeba provést archeologický průzkum celé lokality.

Pro toho, koho zajímá historie, je hradiště určitě zajímavým tipem na výlet. V jeho těsné blízkosti vede modrá turistická stezka.

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS:                         48°51'14.206"N, 17°33'41.918"E

 

kudyznudy logo-01

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834