Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

14. 2. 2014
12:13

 

Řemeslná výroba byla v 19. stolení nahrazena, ba až vytlačena strojovou výrobou. Tato změna výroby podmínila i změnu životního stylu (např. vymizení kroje v průmyslových regionech). Též stát musel zareagovat na tuto situaci - již v roce 1879 byl založen Školský ústav pro domácí průmysl a později byly zřizovány odborné školy.  Na počátku 20. stol. vznikala družstva podporující rukodělnou výrobu a to pořádáním různých výstav a odborných kurzů. Na tuto tradici navázala r. 1991 Střední průmyslová škola v Hodoníně, oborem Umělecké zpracování keramiky. 

 

Pro náš region je typické jak vinohradnictví, tak chov ovcí, včelaření, tkaní a vyšívání látek, modrotisk, výroba drobných předmětů ze slámy a orobince, zpracování dřeva a v neposlední řadě je to i výzdoba – ornamenty, které se uchovaly nejenom na kraslicích ale i na domech a předmětech každodenního užívání.    

Rukodělná výroba tradičními technologickými postupy se stala nejenom součástí regionálních tradic ale i celonárodním kulturním dědictvím, které si zaslouží vlastní cenu. Od roku 2001 uděluje ministr kultury ČR titul „Nositel tradice lidového řemesla“, což je česká verze ocenění nehmotného dědictví UNESCO „Žijící lidské poklady“. Toto ocenění se uděluje během zahájení Dnů evropského dědictví a na Veselsku byli již oceněni čtyři výrobci pracující tradičním způsobem.

 

Tradiční technologický postup můžete spatřit na trzích, během speciálních výstav ve skanzenu ve Strážnici, ale i v mnohých dílnách po telefonické domluvě s majitelem.

Seznam výrobců tradičních místních produktů naleznete v sekci Osobnosti - Nositelé tradic.

 

Více informací najdete na:

www.fkaleidoskop.cz

www.folklornisdruzeni.cz

www.folklornet.com

www.folklorweb.cz

www.webtrziste.cz

www.lidovakultura.cz

www.lidovaremesla.cz

 

logo-bottom

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834